Daria Kastkina, sportiva din Rusia a dezvaluit ca e lesbiana. Felicitam curajul acesteia intr-o tara care vrea sa criminalizeze persoanele LGBTQ+

Platforma Pagan Acceptance, platforma de drepturi și libertăți civile a comunității pagane din Romania și nu numai felicită curajul de a își expune orientarea sexuală și relația de dragoste a sportivei, Daria Kasatkina.

Aceasta veste reprezintă o afirmare a libertăților pe care orice persoana trebuie sa le aibă oriunde, chiar si in Rusia. Aceasta reprezintă un răspuns fata de cei ce caută constant limitarea drepturilor altor persoane, iar gestul sau trebuie apreciat si susținut de toate persoanele ce cred si celebrează democrația si drepturile omului.

Rusia dincolo de credința trebuie sa accepte in sânul ei pe toți oamenii, pentru ca toți suntem valoroși si demni, iar drepturile omului nu trebuie sa fie subiectul votului nimănui. Oamenii nu se Votează.

EN

The Pagan Acceptance platform, the platform of rights and civil liberties of the pagan community in Romania and not only congratulates the courage to expose the sexual orientation and love relationship of the athlete, Daria Kasatkina.

This news is an affirmation of the freedoms that any person must have anywhere, even in Russia. This is a response to those who constantly seek to limit the rights of others, and his gesture must be appreciated and supported by all people who believe in and celebrate democracy and human rights.

Russia, beyond faith, must accept all people into its bosom, because we are all valuable and worthy, and human rights must not be the subject of anyone’s vote. People do not vote.

RU

Платформа Pagan Acceptance, платформа прав и гражданских свобод языческого сообщества в Румынии и не только, поздравляет спортсменку Дарью Касаткину за смелость разоблачить сексуальную ориентацию и любовные отношения. Эта новость — подтверждение свобод, которые должны быть у любого человека где угодно, даже в России.

Это ответ тем, кто постоянно стремится ограничить права других, и его жест должен быть оценен и поддержан всеми людьми, которые верят в демократию и права человека и прославляют их.

Россия вне веры должна принять в свое лоно всех людей, потому что все мы ценны и достойны, а права человека не должны быть предметом чьего-либо голосования. Люди не голосуют.

Stirea privind subiectul e disponibila aici.