Informații de interes public

Persoană responsabilă cu difuzarea informațiilor publice

COLȚA ALEX

Secretar general în cadrul Serviciului Comunicare, Secretariat și Relații cu Publicul

Telefon: +40761398407

Email: contact@paganacceptance.eu

Legislație privind informațiile de interes public

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (actualizată)

Vizualizează documentul

Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Vizualizează documentul

Hotărârea nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Vizualizează documentul

Lista documentelor de interes public

Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate de CNCD

Vizualizează documentul

Lista informațiilor de interes public comunicate din oficiu

Vizualizează documentul

Lista informațiilor de interes public comunicate la cerere

Vizualizează documentul

Lista informațiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidențialității

Vizualizează documentul

Vizualizează documentul

Modele de cerere

Cerere tip de solicitare de informații publice

Vizualizează documentul

Model de reclamație administrativă

Vizualizează documentul

Model de reclamație administrativă 1 – Răspuns negativ

Vizualizează documentul

Model de reclamație administrativă 2 – Nu s-a răspuns în termen

Vizualizează documentul