Legături Utile


ASOCIAȚIA THE NEW PAGAN DAWN

www.thenewpagandawn.eu

Guvernul României

www.gov.ro

Secretariatul General al Guvernului

www.sgg.gov.ro

Senatul României

www.senat.ro

Camera Deputaților

www.cdep.ro

Ministerul Muncii și Protecției Sociale

www.mmuncii.ro

Ministerul Afacerilor Interne

www.mai.gov.ro

Ministerul Afacerilor Externe

www.mae.ro

Ministerul Justiției

www.just.ro

Ministerul Educației și Cercetării

www.edu.ro

Ministerul Sănătății

www.ms.gov.ro

Ministerul Culturii

www.cultura.ro

Ministerul Tineretului și Sportului

www.mts.ro

Ministerul Fondurilor Europene

www.fonduri-ue.ro

Departamentul pentru Relația cu Parlamentul

www.drp.gov.ro

Instituția Avocatul Poporului

www.avp.ro

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități Copii și Adopții (ANDPDCA)

www.andpdca.gov.ro

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse Între Femei și Bărbați (ANES)

www.anes.gov.ro

Agenția Națională pentru Romi

www.anr.gov.ro

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

www.cncd.ro

Legături externe

Structuri guvernamentale internaţionale

Comisia Europeană

http://ec.europa.eu/

Parlamentul European

http://www.europarl.europa.eu/

Consiliul Europei

http://www.coe.int/

Curtea Europeană de Justiție

http://curia.europa.eu/

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

http://www.echr.coe.int

Ombudsmanul European

http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces

Organizația Națiunilor Unite

http://www.un.org/disabilities/

European Commission against Racism and Intolerance (ECRI)

https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance

OSCE

https://www.osce.org/

International Holocaust Remembrance Alliance – (IHRA)

https://www.holocaustremembrance.com/world-remembers-holocaust

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/fra_en

Structuri neguvernamentale internaționale

European Network of Equality Bodies (EQUINET)
European Institute for Gender Equality (EIGE)

https://eige.europa.eu/

Amnesty International
ILGA-Europe

https://www.ilga-europe.org/

Transgender Europe
The International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer & Intersex (LGBTQI) Youth and Student Organisation
https://www.iglyo.com/