Cine suntem noi?


Platforma PAGAN ACCEPTANCE (PLATFORMA ACCEPTAREA PĂGÂNĂ) este o organizație comunitară care se adresează tuturor minorităților din România.

Platforma PAGAN ACCEPTANCE (PLATFORMA ACCEPTAREA PĂGÂNĂ) își propune să dezvolte comunitățile minoritare din România prin solidaritate și încredere reciprocă, rezultate din activitățile sociale, o prezența pe scenă culturală alternativă, precum si o atenție deosebită acordată diverselor grupuri sociale defavorizate.

 

 

 


Scopul
Consolidarea, sprijinirea și reprezentarea comunităților minoritare din România prin programe care vin în întâmpinarea nevoilor acestora.


Misiunea
Îmbunătățirea calității vieții minorităților din România, protejarea, susținerea și promovarea drepturilor și libertăților acestora, asigurând astfel că se pot bucură pe deplin și fără discriminare de participarea în domeniile cheie din societate, familie și viață comunitară, învatamânt, sănătate, cultură, piață muncii și participare politică.


Viziune
O societate în care minoritatile participa în mod activ, deschis si vizibil la viața socială, politică, economică și culturală, iar nevoile acestora sunt adresate prin politici și servicii adecvate, pentru ca acestea să se bucure de respect și acceptare în comunitățile lor și în societate, în ansamblul ei.


Obiective

 • apărarea prin toate mijloacele legale a persoanelor lezate în drepturile şi libertăţile lor fundamentale, aşa cum sunt prevăzute în Constituţia României şi în tratatele internaţionale ratificate de statul român;
 • educarea societăţii şi mass-media cu privire la comunitatea păgână;
 • organizarea de acţiuni pentru respectarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor politeiste;
 • dezvoltarea solidarităţii între membrii comunităţii păgâne;
 • colaborarea cu organizaţii care promovează interesele minorităţilor;
 • dezvoltarea de servicii care răspund nevoilor specifice păgânilor din România.

Serviciile PPA

  • apărarea în fața autorităților și a instanțelor a cazurilor legate de persoanele politeiste;
  • promovarea prin campanii de informare, proteste și alte acțiuni a incluziunii sociale a persoanelor politeiste;
  • elaborarea de strategii și ghiduri pentru incluziunea persoanelor politeiste și verificarea implementării lor la nivelul instituțiilor și societății;
  • elaborarea de studii legate de incluziunea socială a minorităților și evaluarea periodică a fenomenului legat de păgânofobie;
  • colaborarea cu organizații de profil din tară sau străinătate;
  • sprijinirea prin participarea și promovarea incluziunii sociale a minorității păgâne în relația cu autoritățile statului;
  • asistența juridică și consilierea solicitanților de azil pe criterii de discriminare pe bază de orientare religioasă.

Echipa PPA

Kiraly Cristian-Alexandru

 • Director General PPA
 • Specialist pe teme de diversitate și politici publice de combatere a discriminării și discursului instigator la ură

Olteanu Cosmin

 • Director Executiv PPA
 • Fondator al Asociatiei THE NEW PAGAN DAWN
 • Specialist pe politici de diversitate si minorități culturale

Ionuț Dumitru

 • Asistent social

Vlas Anca

 • Psihoterapeut

Logojan Maria

 • Avocat

Mario-Leonard Cassian

 • Consilier juridic cu specializare pe drepturile omului, drept contravențional, drepturile elevilor, drept financiar și societar, drept civil
 • Contributor avocatoo.ro
 • Student la Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Stan Georgiana

Responsabil privind Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, conform HOTĂRÂRII Nr. 262/2019 din 24 aprilie 2019, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi