Comunicat de presă privind absența noastră de la Conferința IGLYO cu tema ”LGBTQI Youth Health & Advocacy Conference”

man beside flat screen television with photos background

RO

ASOCIAȚIA THE NEW PAGAN DAWN prin PLATFORMA PAGAN ACCEPTANCE și COMUNITATEA ELEVILOR POLITEIȘTI are neplăcuta misiunea de a vă informa despre faptul că probleme neprevăzute, de natură medicală au împiedicat delegatul nostru, Neamtiu Emilian-Filip să ajungă la Conferința IGLYO (Organizația internațională pentru tineri și studenți pentru lesbiene, gay, bisexuali, transsexuali, queer și intersexuali) cu tema ”LGBTQI Youth Health & Advocacy”, ce se desfășoară în Zagreb, Croația în perioada 10-15 noiembrie 2022.

Regretăm nespus că circumstanțele și timpul scurt ne-au împiedicat să trimitem un alt delegat la o conferință interesantă și constructivă pentru comunitatea studenților și tinerilor LGBTQI din lume și din Europa.

Considerăm subiectul conferinței foarte important deoarece împărtășim ca și comunitate păgână crezurile și misiunea IGLYO și multe persoane membre ale THE NEW PAGAN DAWN și ale comunității păgâne beneficiază de rezultatele unor evenimente precum acesta în viața lor cotidiană.

Susținem ca oportună organizarea unor astfel de evenimente absolut necesare societății în care trăim și tinerilor, cât și studenților care au ocazia astfel să experimenteze, să împărtășească idei și să găsească soluții viabile la problemele sociale.

Aplaudăm inițiativa organizării unui astfel de eveniment și ne obligăm să facem tot ce este necesar ca situația neprevăzută de anul acesta să nu se mai repete.

Așteptăm cu nerăbdare invitațiile următoare.

Cu respect și aleasă considerație,

DEPARTAMENTUL DE PR, COMUNICARE ȘI PROMOVARE,

Purtător de cuvânt,

Lavric Ioan


EN

THE NEW PAGAN DAWN ASSOCIATION through the PAGAN ACCEPTANCE PLATFORM and the POLITHEISTIC STUDENT COMMUNITY has the unpleasant mission to inform you that unforeseen medical problems prevented our delegate, Neamtiu Emilian-Filip from reaching the IGLYO Conference (International Organization for Youth and Students for lesbians, gays, bisexuals, transsexuals, queer and intersex) with the theme „LGBTQI Youth Health & Advocacy”, taking place in Zagreb, Croatia from November 10th-15th, 2022.

Our deepest regrets regarding the unforeseen medical problems and the short period that didn’t allow us to send another representative to such an interesting and constructive conference for the LGBTQI student and youth community in the world and Europe.

We consider the topic of the conference very important because our Pagan community shares the beliefs and mission of IGLYO and many among us are actively benefiting from the fruit of such an event.

We consider mandatory such events for the progress of our current society and for young people, as well as students who have the opportunity to experiment, share ideas, and find viable solutions to social problems.

We applaud the initiative of organizing such an event and commit ourselves to doing everything necessary so that this year’s unforeseen situation does not happen again.

We look forward to the next invitations.

With respect and consideration,

PR, COMMUNICATION AND PROMOTION DEPARTMENT,

Spokesman,

Lavric Ioan