Parlamentul României. Senatorii romani au votat pentru adoptarea Strategiei UE privind egalitatea persoanelor LGBTIQ 2020- 2025

Joi s-a hotărât în Senat adoptarea „Strategiei privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ 2020-2025” a Comisiei Europene. Aceasta prevede construirea unei „Uniuni [Europene] a egalității” din punct al minorităților sexuale.

În ultimii ani, UE a înregistrat treptat progrese către egalitatea pentru persoanele LGBTIQ, însă discriminarea împotriva acestora continuă să persiste.

În 2019, 76 % din cetățenii UE considerau că persoanele lesbiene, gay și bisexuale ar trebui să aibă drepturi egale cu persoanele heterosexuale, față de 71 % în 2015.

Promovarea diversității în Uniunea Europeană

Cu toate acestea, 43 % din persoanele LGBT s-au simțit victime ale discriminării în 2019, față de 37 % în 2012.

Comisia Europeană promovează o Uniune Europeană în care diversitatea să fie sărbătorită ca parte a bogăției noastre colective. O Uniune în care fiecare persoană să poată fi ea însăși și să poată iubi pe cine dorește.

În UE, fiecare persoană LGBTIQ ar trebui:

  • să trăiască în condiții normale
  • să aibă șanse egale
  • să participe pe deplin în siguranță în cadrul societății

Prima strategie a UE privind persoanele LGBTIQ

Comisia Europeană intensifică măsurile pentru a promova o Uniune a egalității pentru toți prin adoptarea primei strategii a Uniunii Europene privind persoanele LGBTIQ. Strategia stabilește o serie de obiective-cheie care să fie îndeplinite în cadrul a patru piloni până în 2025.

page2image1634040400 page2image1634040688 page2image1634477872 page2image1634050224

1. Combaterea discriminării împotriva persoanelor LGBTIQ

‣  Asigurarea respectării și îmbunătățirea protecției juridice împotriva discriminării

‣  Promovarea incluziunii și a diversității la locul de muncă

‣  Combaterea inegalității în învățământ, sănătate, cultură
și sport

‣  Sprijinirea drepturilor persoanelor LGBTIQ care solicită protecție internațională

2. Asigurarea siguranței pentru persoanele LGBTIQ

‣ Consolidarea protecției juridice a persoanelor LGBTIQ împotriva urii, infracțiunilor, a discursurilor de incitare la ură și a violenței

‣ Consolidarea măsurilor de combatere a discursului online de incitare la ură împotriva persoanelor LGBTIQ și a dezinformării pe această temă

‣ Raportarea infracțiunilor motivate de ură care vizează persoanele LGBTIQ și schimbul de bune practici

‣ Protejarea și promovarea sănătății mentale și fizice a persoanelor LGBTIQ

3. Construirea
unor societăți favorabile incluziunii persoanelor LGBTIQ

‣ Asigurarea respectării drepturilor persoanelor LGBTIQ în situații transfrontaliere

‣ Îmbunătățirea protecției juridice pentru „familiile curcubeu” în situații transfrontaliere

‣ Îmbunătățirea recunoașterii persoanelor trans și nebinare și a persoanelor intersexuale

‣ Promovarea unui mediu favorabil pentru societatea civilă

4. Asumarea rolului de lider în asigurarea egalității pentru persoanele LGBTI în întreaga lume

‣ Consolidarea angajamentului UE în ceea ce privește aspectele LGBTIQ în ansamblul relațiilor sale externe