Comunicat de presă privind Ziua Internațională a Romilor din 2022

Ziua de 8 aprilie este un prilej de a readuce aminte că procesul de incluziune a romilor presupune eforturi susținute din partea tuturor actorilor relevanți, atât la nivel statal, cât și la nivel internațional.

Platforma Pagan Acceptance condamnă cu fermitate orice act cu caracter rasist sau xenofob și îndeamnă la asumarea responsabilității comune de a înlătura prejudecățile și de a lupta împotriva discriminării și acțiunilor extremiste cu caracter etnic sau rasist.

Cu atât mai mult, în actualul context, Platforma Pagan Acceptance consideră că este de datoria tuturor actorilor sociali de a evita capcana discursului de ură, discriminare, rasism sau xenofobie şi de a continua să pledeze pentru dezvoltarea unor societăți incluzive, bazate pe respect reciproc, indiferent de etnie, religie/credință, orientare sexuală, identitate de gen, culoare etc.

Ideea de a marca Ziua Internațională a Romilor a apărut în 1971, cu prilejul primului Congres internațional al romilor de pretutindeni, care a avut loc la Londra. În statele din Europa de Est, inclusiv România, data de 8 aprilie a fost consacrată Zilei Romilor începând cu anul 1990.